sobota 3. decembra 2011

Vytvorenie msi inštalátora z .exe

Občas môže byť potreba zmeniť inštalátor setup.exe na Windows inštalátor s príponou .msi. Napríklad pri hromadnej inštalácii na počítače s Windows vo väčších firmách. Užitočný nástroj zdarma

Exe to msi Converter free

nájdete na stránke:

http://www.qwertylab.com/FreeTools.aspx

Použité riešenie však vyžaduje, aby sa inštalovalo s právami administrátora. Alternatívou je vytvorenie priamo MSI inštalátora, cez nástroj:
WiX toolset
a k nemu si doinštalovať GUI napr. WarSetup alebo WixEdit.
V prípade, že počas kompilácie (buildu) dostanete chybu podobnú tej uvedenej nižšie, doporučujem skontrolovať registráciu skriptu vbscript, resp. previesť registráciu nanovo.

Postup je na tejto stránke. V skratke, spustite príkazový riadok ako správca (administrátor) a následne príkaz:
- pre 64bit. Windows:
C:\Windows\SysWOW64>regsvr32.exe C:\Windows\System32\vbscript.dll
- pre 32bit. Windows:
C:\Windows\system32>regsvr32.exe C:\Windows\System32\vbscript.dll

Chybová hláška:
light.exe : error LGHT0217 : Error executing ICE action 'ICE08'. The most common cause of this kind of ICE failure is an incorrectly registered scripting engine. See http://wix.sourceforge.net/faq.html#Error217 for details and how to solve this problem. The following string format was not expected by the external UI message logger: "The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2738. ".

light.exe : error LGHT0217 : Error executing ICE action 'ICE09'. The most common cause of this kind of ICE failure is an incorrectly registered scripting engine. See http://wix.sourceforge.net/faq.html#Error217 for details and how to solve this problem. The following string format was not expected by the external UI message logger: "The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2738. ".

light.exe : error LGHT0217 : Error executing ICE action 'ICE32'. The most common cause of this kind of ICE failure is an incorrectly registered scripting engine. See http://wix.sourceforge.net/faq.html#Error217 for details and how to solve this problem. The following string format was not expected by the external UI message logger: "The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2738. ".

light.exe : error LGHT0217 : Error executing ICE action 'ICE61'. The most common cause of this kind of ICE failure is an incorrectly registered scripting engine. See http://wix.sourceforge.net/faq.html#Error217 for details and how to solve this problem. The following string format was not expected by the external UI message logger: "The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2738. ".

Žiadne komentáre: