sobota 26. júna 2010

Odinštalácia Blackberry Desktop Software končí chybou

V prípade, ak odinštalácia Blackberry Desktop Software skončí s chybou "Could not access VBScript run time for custom action", je potrebné pred opätovným pokusom o odinštaláciu vykonať nasledovný postup:

1. Spustiť regedit.exe a v systémových registroch dať vyhľadať reťazec
{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}
Kdekoľvek ho nájde, pokúste sa ho vymazať (pokus o vymazanie nemusí byť vždy úspešný)

2. Spustiť príkazový riadok (cmd) a dať príkaz
c:\windows\system32\regsvr32 vbscript.dll

3. Skúsiť znovu odinštaláciu. U mňa následne prebehla bez problémov a softvér sa odinštaloval.

Vychádzal som z návodu uvedeného na tejto stránke. Je platný pre 32-bitový MS Windows XP, Vista a Windows 7. Pri 64-bitovom Windowse treba v bode 2. spustiť c:\windows\syswow64\regsvr32 vbscript.dll (nevyskúšané).