štvrtok 4. júna 2009

Ako konať v čase krízy alebo krízy tu boli aj budú

V Hospodárskych novinách bol uverejnený zaujímavý článok hodný pozornosti s názvom Kríza nám priniesla vytriezvenie.

K myšlienkam jeho článku (odkaz je na konci) sa hlásime aj my. Je to spôsob ako prejsť z krízy. Nedá sa stále rásť, z času na čas je nevyhnutné prejsť očistným procesom, ktorý odstráni neefektívne procesy a iné neduhy. Čím dlhšie tento očistný proces mešká, tým je tvrdší.

Z pohľadu našej spoločnosti sme zaviedli podobné kroky ako Baliarne a môžem vám ich len a len odporúčať:
- ostrániť neefektívne činnosti
- prísna selekcia nákladov
- strážiť si hotovosť
- pre vlastných dodávateľov dobrá platobná disciplína
- prioritne zamerať pozornosť na spoľahlivých klientov
- byť pre klienta partnerom, na ktorého sa môže s dôverou obrátiť
- pre vlastných ľudí zostať zamestnávateľom s včasnými výplatami
- neustále hľadať nové nápady a oblasti rozvoja, odlíšiť sa od konkurencie
- a mať neustále na pamäti, že spokojný klient je najlepšou visačkou firmy.

Aplikácia týchto krokov nás doviedla aj k nášmu novému sloganu: Pomáhame úspešným. Naším klientom poskytujeme riešenie a nie len softvér, naša práca končí až ich spokojnosťou.

Odporúčame Vám, aby ste do softvéru investovali a nie len ho kupovali. Všade tam kde to situácia dovolí. Rozdiel je v tom, že po kúpe softvéru máte obvykle niekoľko rokov na jeho používanie, pokým vás jeho dodávateľ neprinúti obnoviť softvér na novú verziu. Práve vtedy, keď je softvér vyladený a vaša spokojnosť dokonalá, musí nastať zmena. A kolotoč s nasadzovaním a rozbiehaním začína odznovu.

Praktický príklad: nadstavba nad účtovnícky softvér sprístupňujúca správu kampaní a procesu objednávania, analýzy efektívnosti klienta a medziročných porovnaní stojí obvykle od 40 tis. € vyššie. Po 4 rokoch príde za vami dodávateľ, že je nevyhnutné zakúpiť novú verziu softvéru. Ani vernostná zľava 20% však nezakryje vyvolané náklady a naviac starosti so zachovaním starých dát.

Softvér MON od našej spoločnosti predstavuje práve druhý príklad, investíciu. Softvér vám pripravíme na mieru, podľa vaších požiadaviek. Skladáme ho z malých kociek, kúskov kódu, ktorý sme si pripravili predom. U každého zákazníka odráža softvér povahu jeho práce. Tú zautomatizuje, odstráni netvorivú ľudskú prácu a hlavne prináša výsledky okamžite.

Tvorba softvéru nie je lacná záležitosť, náklady budú podobné zakúpeniu hotovej nadstavby. Rozdiel spoznáte pri práci, ktorá vám pôjde od ruky. Nie menej nepodstatne po aktualizácii účtovníckeho balíka, kedy bude stačiť za zlomok nákladov prepojiť softvér na nové účtovníctvo. Prostredie pre vás zostane rovnaké, rovnako ako historické dáta. Konkurenti budú spomalení nedostupnosťou historických dát, výpadkami softvéru, neznalosťou a chýbajúcou praxou.

My vás nebudeme nútiť meniť od základu vaše zvyklosti a zlepšovanie softvéru bude skôr prejavom evolúcie a poznatkov z vašej praxe. Podľa mojich osobných skúseností, softvér od nás vám aj v prípade minimálnej údržby bude spoľahlivo pracovať viac než desaťročie.

Článok, na ktorý odkazujem zo začiatku, nájdete tu:
Ing. Viliam Matušek, marketingový riaditeľ Baliarní obchodu, a.s. Poprad - 3.6.2009 - Kríza nám priniesla vytriezvenie