nedeľa 3. mája 2009

Stále platný názor na krízu a jej riešenie od Tomáša Baťu

„Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samé od seba.

To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok následok. V našej krajine je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku.

Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, pracovať a šetriť a učiniť prácu a šetrenie výnosnejšie, žiadúcnejšie a čestnejšie ako leňošenie a plytvanie. Máte pravdu, je potrebné prekonať krízu dôvery, technickými zásahmi, finančnými a úverovými sa však prekonať nedá, dôvera je vec osobná a dôveru možno obnoviť iba mravným hľadiskom a osobným príkladom.“

Tomáš Baťa, 1932
odkaz na zdroj